PROJECTAANPAK:

Elke klant heeft een specifieke probleemstelling en die vergt een specifieke aanpak en oplossing. Daarom is het onmogelijk om op voorhand te schetsen hoe we precies tewerk zullen gaan bij de invulling van uw probleemstelling/behoefte. Onze projectaanpak is er wel altijd op gericht om zo efficiënt mogelijk tot een eindoplossing te komen.

Voor zover mogelijk worden voor elk project een aantal fasen afgebakend met duidelijke milestones en targets. Dit laat zowel u als ons toe om de vordering van het project nauwgezet op te volgen.

 

Mogelijke fasering van de projectaanpak:

A. Consulting
Dankzij onze jarenlange praktijkervaring bieden onze consultants gerichte adviezen en begeleiden zij u bij alle aspecten van het project.

B. Haalbaarheidsstudie 
Deze studie heeft tot doel een referentiekader te beschrijven waarin het project kan gerealiseerd worden. Aspecten zoals infrastructuur, software, inplanting, netwerk en techniek, worden hierbij behandeld en dit gerelateerd naar budgetten, faseringen en klantbetrokkenheid.

C. Projectmanagement 
CProtect garandeert een vlot beheer van het totale project. Het volledige proces wordt op voorhand met de klant in detail besproken en de diverse stappen op weg naar de finale oplossing worden in detail beschreven. Voor elke stap wordt een planning gemaakt, worden duidelijke procedures vastgelegd en worden de verantwoordelijkheden afgebakend.

D. Analyse 
Om te komen tot de beste oplossing in functie van de specifieke behoeften van de klant, wordt zijn situatie grondig geanalyseerd.
We zorgen ondermeer voor een technische analyse die resulteert in een beschrijving van de functionele vereisten (nodige infrastructuur m.b.t. hardware, software, server,…), de procedures en verantwoordelijkheden, het noodzakelijke personeel en de nodige opleiding en nazorg. Dit alles wordt gekoppeld aan een gedetailleerde budgettering. Na akkoord van beide partijen door het tekenen van een overeenkomst, wordt het project aangevat.

E. Programmering en implementatie 
Zodra de klant akkoord is met de voorgestelde totaaloplossing en de bijhorende planning en budgettering, wordt overgegaan tot de uitvoering van het project: van de programmering over het testen tot de uiteindelijke implementatie. Alle stappen binnen het project worden nauwgezet uitgevoerd, zoals gedetailleerd beschreven in de overeenkomst.

F. Training + Documentatie 
CProtect zorgt voor de nodige documentatie (handleidingen, procedures,…) en opleidingen. Dit gebeurt uiteraard conform met de diverse afspraken vastgelegd in de overeenkomst.

G. Oplevering + Garantie 
De installatie, het testen en de implementatie worden uitgevoerd conform met de afgesproken planning. De implementatie wordt afgerond met de voorlopige oplevering welke definitief wordt na de waarborgperiode.

H. Nazorg (SLA) 
CProtect voorziet in de nodige Service Level Agreements op maat van de klant. Zo is er een “User Helpdesk”, een “Software Maintenance Contract” en een “Hardware Maintenance Contract”. Ons doel is een kwalitatieve operationele waarborg te bieden.

VRAGEN? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND:

CAMERABEWAKING VAN GROOT TOT KLEIN EN VOOR ELK BUDGET!

CONTACTEER ONS VOOR ELK BEVEILIGINGSVRAAGSTUK DAT U HEEFT.

> CONTACTEER ONS HIER VOOR EEN GRATIS OFFERTE <